Przenośna serwerownia w kontenerkach

Przenośna serwerownia w kontenerkach, które można układać jeden na drugiego i przemieszczać na podstawie z kółkami …

To innowacyjne podejście do zarządzania infrastrukturą IT w przestrzeni biurowej. Rozwiązanie takie może być podobne do systemów skrzynkowych wykorzystywanych w narzędziowniach, takich jak system Sortimo, ale dostosowane do potrzeb przechowywania i zarządzania sprzętem serwerowym.

Poniżej opisano cechy i rozwiązania oraz możliwe zastosowania systemu MILITARITY.

Korzyści:

 1. Mobilność: System na kółkach pozwala na szybkie i łatwe przemieszczanie serwerowni w obrębie biura, co jest przydatne podczas restrukturyzacji miejsca pracy lub przeprowadzek.
 2. Elastyczność: Modularne kontenery umożliwiają łatwe rozbudowywanie i modyfikowanie infrastruktury IT w miarę zmieniających się potrzeb firmy.
 3. Oszczędność miejsca: Kompaktowe kontenery zmieszczą się pod biurkiem lub na regałach, co jest korzystne, szczególnie w mniejszych przestrzeniach biurowych.
 4. Dostępność: Lepszy dostęp do sprzętu dla pracowników IT, z możliwością szybkiego rozwiązywania problemów i przeprowadzania konserwacji.
 5. Organizacja: Systemowe skrzynki można etykietować i skonfigurować w logiczny sposób, co ułatwia zarządzanie zasobami sprzętowymi.
 6. Zabezpieczenie: Kontenery mogą być wyposażone w zabezpieczenia, aby chronić sprzęt przed nieupoważnionym dostępem.
 7. Skalowalność: Możliwość dodawania nowych modułów bez potrzeby reorganizacji całej infrastruktury.

Wady kontenerów

 1. Chłodzenie: Zwiększone wymagania odnośnie chłodzenia mogą być problemem w przypadku umieszczania ciepłogenerującego sprzętu w zamkniętych kontenerach.
 2. Moc: Zapewnienie odpowiedniego zasilania dla serwerów w modularnych kontenerach może być wyzwaniem, szczególnie przy konfiguracjach o wysokim poborze mocy.
 3. Zarządzanie kablami: Utrzymanie porządku w kablach może stać się trudniejsze w przypadku wielu modułów i częstych przemieszczeń.
 4. Bezpieczeństwo fizyczne: Przenośne kontenery mogą być mniej odporne na czynniki zewnętrzne niż tradycyjne rozwiązania serwerowni.

Rozwiązania kontenerów Militarity

 1. Chłodzenie: Każdy segment kontenera ma wbudowane pasywne i aktywne chłodzenie, aby usprawnić wymianę ciepła z otoczeniem
 2. Moc: Każdy kontener ma wbudowany UPS na wypadek w przerw w dostawie energii i w chwilach zwiększonego zapotrzebowania
 3. Zarządzanie kablami: Każdy segment wymaga tylko kabla zasilania i danych, każdy kontener może również być podłączony z innymi kontenerami i infrastrukturą lokalną, ale wymaga to pojedynczych kabli, reszta połączeń znajduje się wewnątrz segmentu.
 4. Bezpieczeństwo fizyczne: Przenośne kontenery są wykonane z tworzywa, ponieważ zmniejsza to wagę całego kontenera, przy okazji eliminując podatność na zawilgocenie elementów z powodu aktywnego i pasywnego chłodzenia wbudowanego w segmenty kontenera

Zastosowania:

 1. Start-upy i małe przedsiębiorstwa: Firmy o ograniczonej przestrzeni biurowej, które potrzebują elastycznych i skalowalnych rozwiązań IT.
 2. Pracownie deweloperskie: W miejsca, gdzie często zmieniają się zespoły i projekty, przenośna serwerownia umożliwia łatwe przeprojektowanie przestrzeni IT.
 3. Tymczasowe biura: W przypadku tymczasowych projekty lub wydarzeń, przenośna serwerownia pozwala na szybką i prostą instalację infrastruktury IT.
 4. Placówki edukacyjne: Uczelnie i szkoły mogą korzystać z elastycznych serwerowni, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb dydaktycznych.
 5. Biura ruchome/field offices: Firmy posiadające pracowników terenowych lub pracujące w różnych lokalizacjach mogą czerpać korzyści z mobilnej serwerowni.

Koncepcja przenośnej serwerowni kontenerowej to krok naprzód w myśleniu o infrastrukturze IT jako zintegrowanej i mobilnej części przestrzeni pracy, a nie jako o stałym i niezmiennym komponencie.

Źródła

+ Prezentowany graf w formacie mermaid

Tom Sapletta
Latest posts by Tom Sapletta (see all)