Terminal dla wirtualnych maszyn proxmox

Jak widać na fotografii, modularyzacja postępuje coraz szybciej, od kilku lat zajmuje się tematem, ale ostatnio tak bardzo mnie interesuje infrastruktura, że odbiło się to na rozwoju projektu oraz kierunku zawodowym: security …

Terminal

Od prawej 3 kolejne zestawy bazujące na fedora OS

  1. Laptop z dodatkowym monitorem 2k, przeznaczony do komunikacji
  2. MiniPC NUC 12 PRO z 2 monitorami 2k, przeznaczony do software development-u
  3. Terminal na MiniPC NUC12 PRO z monitorem 4k do zarządzania wieloma maszynami na jednym ekranie z wtyczką dla gnome do podziału ekranu w układ grid

Źródła

Połączenie odbywa się poprzez protokół SPICE – Simple Protocol for Independent Computing Environments: https://pve.proxmox.com/wiki/SPICE

Projekt na github z informacjami: https://tom-sapletta-com.github.io/proxmox-terminal/

Tom Sapletta
Latest posts by Tom Sapletta (see all)